Het werk van de JA Foundation

HOH_IMG_6127De JA Foundation zamelt geld en goederen in voor kansarme kinderen en ondersteunen hiermee kleinschalige, lokale initiatieven en/of projecten. De focus ligt hierbij op welzijn (opvang, opvoeding en verzorging), scholing en ontplooiing op sportief en creatief gebied.

Hulp in natura

Er wordt aan deze projecten door ons geen geld overgemaakt. De hulp komt in natura. Joyce reist met andere vrijwilligers een paar keer per jaar naar Suriname. Wanneer ze vermoedt dat een kinder- of weeshuis gebaat is bij hulp of bij een gerichte hulpvraag, brengt zij een onaangekondigd bezoek. Zo is zij in staat om objectief te beoordelen of het project inderdaad ondersteuning kan gebruiken.

Kleinschalig en persoonlijk

We werken kleinschalig en dus persoonlijk. Dat maakt dat we zeker weten dat alle donaties goed terecht komen. Het ingezamelde geld komt volledig ten gunste van het doel van de JA Foundation: de kinderen. Iedereen die de projecten bezoekt of gaat helpen, reist dan ook op eigen kosten naar Suriname.

ANBI

We werken transparant en houden u op de hoogte van wat wij verwezenlijken dankzij uw donaties. Stichting JA Foundation is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s zijn, afhankelijk van de vorm waarin zij zijn gedaan, dan ook aftrekbaar voor de donateur.

Blije kinderen!

Met eigen ogen hebben we gezien wat kinderleed is. Helaas is dit niet te voorkomen. Wel kunnen wij er alles aan doen om het leed te verzachten of zelfs op te lossen. En dat doen we dan ook. De JA Foundation heeft al heel wat kinderen blij gemaakt! Er zijn speeltuinen gebouwd, containers geleegd en brillen geleverd. Rolstoelen en computers vonden hun weg naar dankbare kinders en hun verzorgers. En dit is nog lang niet alles! Wat te denken van zwemles, pizza’s bakken of een echte Sinterklaasviering…

Graag zetten wij ons werk voort. Doet u mee?

Deze prachtige film werd gemaakt door Dim van der Made van Made Media